Hoe stilte spreekt

Een zenmeester werd ooit gevraagd hoe we stilte kunnen bereiken. Zijn antwoord was heel eenvoudig: ‘door geen te geluid te maken’.

Oef. Geen geluid maken, dat valt nog niet mee! De behoefte om je te laten horen even laten varen, je mening niet doordrukken, je mond even houden… Je verslaving aan consumeren even uitschakelen, je telefoon, je computer, de TV, de wereld om je heen, even laten voor wat het is… al is het maar voor een paar minuten… We zijn gevuld met stemmen van anderen in ons hoofd en laten we onze eigen kritische stem niet onderschatten, die voortdurend door alles heen tettert. We zijn voortdurend druk, we lijken meer human-doings dan human-beings.

Zelfs in communicatie is het grootste probleem dat we niet stil kunnen zijn en kunnen luisteren om begrip te krijgen wat de ander zegt, maar we luisteren om antwoord te kunnen geven. Vol van onze eigen gedachten en projecties.
Vaak stellen we de stilte uit. Of vullen we de stilte op. Want, wat gaat de stilte ons brengen? Wat laat stilte ons zien en voelen?

Waar zijn we bang voor?

Een Taoïstische spreuk luidt: ‘Je kan reflecties niet in stromend water zien, maar wel in stilstaand water. Wat van zichzelf stil is, kan anderen dingen tot stilte brengen’.

Een pas op de plaats, een moment van onthechting, in relatie met jezelf. Stilte is een vereiste om jezelf te vinden of te her-vinden, het leven te kunnen reflecteren en te verwerken.

Om de stilte te beleven ga ik de natuur in, doe ik mijn dagelijkse meditatie ritueel of ga ik lekker een dagje naar de sauna. Ik merk dat ik me steeds meer irriteer aan het gekwebbel van vrouwen die in de sauna met elkaar een dagje uit hebben, terwijl ik net op mijn handdoekje lig te ontspannen. ‘Ga dan in het restaurant zitten’, denk ik dan. Er staat een stilte bord op toegangsdeur. Ik heb last van auditieve rommel, harde stemmen die doordringen in de private space van een ander, waar mensen het niet doorhebben. Soms voel ik me in de buitenwereld maar een overgevoelige tut. Maar goed, het daagt mij weer uit de stilte voorbij het geluid te blijven vinden. En anders zoek ik wel een andere plek op. Zoals een leermeester me ooit vertelde ‘You must be able to meditate in the midsts of Manhatten’.

In muziek is stilte het expressieve verbindingsmiddel tussen de tonen. Als er geen stilte zou zijn, zou muziek een vormeloze chaos van klanken zijn.

Stilte verbindt en bezielt onze lichaam en geest. Stilte is de bron van alle creatie en ideeën. Zelf heb ik tijd nodig om te dromen om in contact te blijven met deze bron. Het is ook de geboorteplaats van innerlijke vrede. Wanneer jij meer stilte belichaamt, ervaren anderen dat ook meer om jou heen.

Stilte geeft diepte. Stilte zet jouw woorden kracht bij. Stilte trekt de aandacht.

Yoga en meditatie zijn voor mij prachtige tools om dagelijks meer stilte te ervaren en meer diepte te geven aan mijn ervaring, mijn relaties en aan mijn werk. Het lichaam ontdoet zich van spanning en opent haar energie. Een prachtige voorbereiding om meer rust te ervaringen in de geest.

Tenminste, wanneer we door de angst heen kunnen gaan die stilte ons soms als eerste laat zien. De blokkades of de pijn die we onbewust meedragen worden ons pas in de stilte helder. Wanneer we deze kunnen omarmen zakken we langzaam naar diepere innerlijke stilte.

De plek in ons van acceptatie is niet een plek van zwakte of passiviteit. Wanneer je met liefde de pijn en innerlijke strijd kan herkennen, erkennen en omarmen, krijg je toegang tot de plek van geweldloosheid. Een enorme bron van creativiteit kan zich openen. Zo open je jezelf voor het veld van potentialiteit. Vandaaruit onstaat verdieping, verbinding, eerlijke dialoog en weerbaarheid. Zoals Jeff Foster zegt: ‘In suffering you become small, in love, anything is possible’.

Yoga en meditatie zijn voor mij de bloei van liefde. Het omarmen van alles wat is, zonder gevecht of angst. In vrede leven met je lichaam, je gedachten, je omgeving. Het geeft vrede en stilte diep in je hart.

Neem de tijd voor jezelf… accepteer… omarm… laat los… heb lief… luister… voel… BE.
Dorien

25/02/2021