Uitval door stress
kost bedrijfsleven
2 miljard per jaar